3-godišnje jamstvo 14 dana za povrat robe

Uvjeti natjecanja Klarstein

Ovaj statut vrijedi za natjecanja koja organizator objavljuje na svojim društvenim mrežama Facebook - fan stranica Klarstein Hrvatska i Instagram - account klarstein.hrvatska.

Pravila i uvjeti natjecanja koji vrijede za područje Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu "natjecanje").

 1. Organizator

  Natječaj organizira Brands Made in Berlin as, sjedište: Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava, matični broj: 48 276 723, upis u registar: Trgovački registar Gradskog suda Bratislava III, odjeljak: Sa, spis br. .: 6208 / B.

 2. Datum i mjesto natjecanja

  Natjecanja održana na Facebook stranici Klarstein Hrvatska ili na klarstein.hrvatsko Instagram računu (zajedno ili pojedinačno, u daljnjem tekstu "Klarstein društvene mreže") obično imaju određeno trajanje u tekstu prijave za natjecanje i odvijaju se u Hrvatskoj, osim ako je drugačije navedeno.

 3. Sudionik natjecanja

  U natječaju mogu sudjelovati sve fizičke osobe starije od 18 godina koje imaju prebivalište u Hrvatskoj. U slučaju osobe mlađe od 18 godina, potreban je pisani pristanak zakonskog zastupnika. Natječaj nije otvoren za zaposlenike organizatora ili njima bliskih osoba u skladu s čl. St. 116. Zakona br. 40/1964 Coll. Građanskog zakonika

 4. Uvjeti sudjelovanja na natječaju

  Uvjeti za sudjelovanje u natječaju obično su navedeni u tekstu priloga na društvenim mrežama. U iznimnim situacijama, organizator zadržava pravo izmjene uvjeta sudjelovanja i obvezuje se objaviti uvjete ovog natjecanja u tekstu natječajne prijave.

  Sudionici natjecanja ne smiju koristiti vulgarnosti govor mržnje ekstremizma, rasizma, fašizma itd. unutar natjecanja.

  Organizator će u natječaj uključiti sudionika koji u toku natječaja ispunjava uvjete prema gore navedenim kriterijuma Organizator zadržava pravo ne uključiti sudionika u natjecanje u slučaju sumnje da ne ispunjava gore navedene kriterije.

  Sudionik natjecanja može sudjelovati najviše jednom, osim ako uvjetima određenog natjecanja nije drugačije određeno.

  Ako je sadržaj natječajnog djela autorsko djelo sudionika, on ne smije sadržavati pravo prezime, adresu i druge podatke na osnovu kojih bi se takva fizička osoba mogla identificirati s obzirom na zaštitu osobnih podataka.Sudionik u natječaju mora biti autor djela koje predstavlja natječajni rad ili njegov dio, osim ako priroda natječaja podrazumijeva drugačije uslove. Organizator zadržava pravo da na natječaj ne uključi natjecateljski rad u slučaju sumnje u neispunjavanje kriterija iz ovog stavka, kao i u slučaju da bi to moglo utjecati na prava fizičke osobe na zaštitu osobnost.

  Ako je sadržaj natječajnog rada autorsko djelo sudionika, slanjem istog, sudionik odn. autor autorskog djela pristaje na upotrebu sadržaja njegovom besplatnom obradom, povezivanjem s drugim djelom, kopiranjem i / ili objavljivanjem bez teritorijalnih ili vremenskih ograničenja. Slanjem natječajnog rada sudionik izjavljuje da objavljivanjem autorskog djela organizator neće neopravdano kršiti bilo koja prava i legitimne interese sudionika ili. autor djela ili treće strane i ne ugrožava takva prava ili interese; u suprotnom, sudionik odn. autor djela obvezuje se podmiriti takva prava trećih osoba o svom trošku.

 5. Pobijediti

  Nagrada na natječaju obično se navodi u tekstu natječajnog rada objavljenom na društvenim mrežama Klarstein.

  Nakon završetka natjecanja, pobjednik će se odabrati na društvenim mrežama Klarstein, obično sljedećeg jutra, na način koji je organizator naznačio u prijavi na natječaj. Pobjednik će biti odabran najkasnije 14 dana nakon završetka natjecanja.

  Dobitnik će o nagradi biti obaviješten privatnom porukom odmah nakon identifikacije, najkasnije 7 dana nakon izbora dobitnika prema prethodnom stavku. Ime i prezime sudionika koji postane pobjednik bit će objavljeni na društvenim mrežama Klarstein, s kojima sudionik pristaje sudjelovati u natjecanju. U privatnoj poruci dobitniku će se poslati zahtjev da navede adresu za dostavu nagrade (adresa mora biti na teritoriju Hrvatske Republike) na koju će nagrada biti poslana o trošku organizatora i telefonskom broju za potrebe kurijerske službe

  U slučaju da dobitnika nije moguće kontaktirati putem kontakt podataka ili pobjednik ne pošalje traženom organizatoru adresu za dostavu nagrade ili pobjednik ne prihvati nagradu u skladu s ovim pravilima i uvjetima, smatrat će se da su se odrekli nagrade i time Organizator nema obveza prema njima.

 6. Ostali uvjeti

  Kad se nagrada preda, dobitnik će potpisati protokol prihvaćanja ili sličan dokument. Prijenos nagrade na osobu koja nije dobitnik moguć je na temelju potpisane punomoći.

  Natjecatelj će biti diskvalificiran ako organizator utvrdi ili osnovano sumnja na prijevaru ili nepravedno ponašanje natjecatelja ili druge osobe koja bi mogla pogodovati sudioniku u odnosu na ostale natjecatelje u dobivanju nagrade ili ne poštenom ponašanju.

  Slanjem prijave za natjecanje, sudionik natjecanja pristaje na pravila i uvjete natjecanja i obvezuje se poštivati ih.Podnošenjem natječajnog rada ili glasanja sudionik daje pristanak na obradu osobnih podataka u mjeri koja je potrebna za postizanje uvjeta i ciljeva natjecanja.

  Nije moguće reklamirati nedostatke na nagradi.

  Organizator zadržava pravo otkazati natjecanje ili prilagoditi svoja pravila i uvjete u toku natjecanja, bez navođenja razloga i određivanja naknade. Takva odluka stupa na snagu od dana objave na www.klarstein.hr.

  Organizator natjecanja ne odgovara za štetu nastalu davanjem netočnih podataka i neistinitih izjava sudionika natjecanja ili neprihvaćanjem nagrade od strane pobjednika.

  Natjecanje i s njim povezana prava i obveze, koji nisu regulirani ovim pravilima i uvjetima, uređeni su zakonom Republike Hrvatske.

 7. Zaštita osobnih podataka

  Obrada osobnih podataka uređena je Zakonom br. 18/2018 zb. o zaštiti osobnih podataka (u daljnjem tekstu „Zakon o zaštiti podataka“) i Uredba Europskog parlamenta i Vijeća br. 2016/679 o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu "GDPR").

  Osobne podatke natjecatelja: ime, prezime, ime i fotografija profila na društvenoj mreži Facebook ili Instagram, adresa prebivališta i adresa e-pošte, portret (ako je to u autorskom radu) obrađivat će organizator u svrhu organiziranja natječaja i aktivnosti povezanih s njim, a ako je vaš portret u autorskom djelu, može se koristiti za promociju organizatora. Operater osobnih podataka je organizator natjecanja. Osobni podaci pohranjuju se najviše 12 mjeseci od datuma završetka natjecanja; nakon tog vremena bit će izbrisani. Vaše osobne podatke ne dajemo trećim stranama. Ne koristimo kolačiće za obradu vaših osobnih podataka.

  Operator obrađuje vaše osobne podatke u mjeri potrebnoj za ocjenu natječaja i dodjelu nagrade, što predstavlja obradu osobnih podataka u mjeri potrebnoj za izvršenje ugovora (članak 6. stavak 1. točka b) GDPR).

  Operater obrađuje vaše osobne podatke na temelju izraženog pristanka i do njegove mjere (članak 6. stavak 1., slovo a) GDPR-a).

  Vaša prava u vezi s osobnim podacima su:

  1. zatražiti potvrdu koje osobne podatke obrađujemo o vama
  2. zatražiti ispravak ili brisanje osobnih podataka
  3. zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka u slučaju nedopuštene obrade
  4. opozvati privolu za obradu osobnih podataka
  5. zatražiti davanje obrađenih osobnih podataka u strukturiranom formatu
  6. zatražite prijenos osobnih podataka trećoj strani
  7. podnijeti žalbu nadzornom tijelu: Ured za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske

  Ograničeno ili nepotpuno pružanje osobnih podataka ili neuspjeh u pristanku na obradu osobnih podataka (u slučajevima kada je potreban pristanak) rezultira time da organizator sudionika briše s popisa sudionika, jer nije moguće identificirati i kontaktirati sudionika za ocjenu natjecanja i nagrade.

  U slučaju bilo kakvih pitanja,nejasnoća ili zahtjeva u vezi zaštite osobnih podataka, ne ustručavajte se kontaktirati operatera na e-adresu: [email protected]

Vrh stranice