Okviri za slike

Kenton, okvir za slike, pravokutni, DIN A1, nosač, pleksiglas
Kenton, okvir za slike, DIN A1 87,1 cm Okvir za sliku 2500 g
43,90 € (330,76 kn) 56,90 € (428,71 kn)
-22%
Everton, okvir za slike, pravokutni, DIN A2 fotografije 58,8 x 41 cm, nosač, akrilno staklo
Everton okvir za slike DIN A2 58,4 x 41 cm 62,4 cm Okvir za sliku 1300 g
27,90 € (210,21 kn) 42,90 € (323,23 kn)
-34%
Everton, okvir za slike, pravokutni, DIN A3 fotografije 41 x 28,7 cm, nosač, akrilno staklo
Everton, okvir za slike, DIN A3, 41 x 28,7 cm 45 cm Okvir za sliku 630 g
19,90 € (149,94 kn) 25,90 € (195,14 kn)
-23%
Kenton, okvir za slike, pravokutni, DIN A1, nosač, pleksiglas
Kenton, okvir za slike, DIN A1 87,1 cm Okvir za sliku 2500 g
49,90 € (375,97 kn) 56,90 € (428,71 kn)
-12%
Chalcot, set od 7 okvira za slike, 3 veličine, pravokutni oblik, nosač, pravo drvo
Chalcot Set od 7 okvira za slike 60 cm Okvir za sliku 2465 g
35,90 € (270,49 kn) 42,90 € (323,23 kn)
-16%
Chalcot, set od 7 okvira za slike, 3 veličine, pravokutni oblik, nosač, pravo drvo
Chalcot Set od 7 okvira za slike 60 cm Okvir za sliku 2465 g
37,90 € (285,56 kn) 42,90 € (323,23 kn)
-11%
Everton, okviri za slike, set od 3 okvira, pravokutni, 14 x 9 cm, nosač, staklo
Everton, okviri za slike, set od 3 okvira, 14 x 9 cm 18 cm Okvir za sliku 600 g
22,90 € (172,54 kn) 26,90 € (202,68 kn)
-14%
Everton, okvir za slike, kvadrat, fotografije 24,4 x 24,4 cm, nosač, staklo
Everton okvir za slike 24,4 x 24,4 cm 28 cm Okvir za sliku 600 g
17,90 € (134,87 kn) 18,90 € (142,40 kn)
-5%
Everton, okvir za slike, pravokutni, fotografije 40 x 30 cm, nosač, staklo
Everton, okvir za slike, 40 x 30 cm 43 cm Okvir za sliku 660 g
18,90 € (142,40 kn) 25,90 € (195,14 kn)
-27%
Brighton, okvir za slike, staklo, DIN A4 sa nosačem, pravo drvo
Brighton, okvir za slike, DIN A4 32,7 cm Okvir za sliku 500 g
22,90 € (172,54 kn)
Kenton, okvir za slike, pravokutni, DIN A2, nosač, pleksiglas
Kenton, okvir za slike, DIN A2 62,4 cm Okvir za sliku 1270 g
29,90 € (225,28 kn) 31,90 € (240,35 kn)
-6%
Everton, okvir za slike, pravokutni, DIN A4 fotografije 28,8 x 20 cm, nosač, staklo
Everton, okvir za slike, DIN A4, 28,8 x 20 cm 32,7 cm Okvir za sliku 500 g
19,90 € (149,94 kn) 21,90 € (165,01 kn)
-9%
Kenton, okvir za slike, pravokutni, A3, nosač, staklo
Kenton, okvir za slike, A3 45 cm Okvir za sliku 630 g
21,90 € (165,01 kn) 25,90 € (195,14 kn)
-15%
Top, okvir za slike, kvadrat, fotografije 24,4 x 24,4 cm, nosač, pravo drvo
Top, okvir za slike, kvadrat, 24,4 x 24,4 cm 28 cm Okvir za sliku 595 g
12,90 € (97,20 kn) 18,90 € (142,40 kn)
-31%
Kenton, okvir za slike, pravokutni, DIN A1, nosač, pleksiglas
Kenton, okvir za slike, DIN A1 87,1 cm Okvir za sliku 2500 g
48,90 € (368,44 kn) 56,90 € (428,71 kn)
-14%
Kenton, okvir za slike, pravokutni, 70 x 50 cm, nosač, pleksiglas
Kenton, okvir za slike, 70 x 50 cm 73 cm Okvir za sliku 2120 g
30,90 € (232,82 kn) 47,90 € (360,90 kn)
-35%
Everton, okvir za slike, pravokutni, fotografije 24,8 x 19,3 cm, nosač, staklo
Everton okvir za slike 24,8 x 19,3 cm 28 cm Okvir za sliku 550 g
19,90 € (149,94 kn)
Bristol, okvir za slike, staklo, A3, sa nosačem A4, pravo drvo
Burnley, okvir za slike, A3 32,7 cm Okvir za sliku 640 g
19,90 € (149,94 kn) 26,90 € (202,68 kn)
-26%
Bristol, okvir za slike, staklo, A2, sa nosačem A3, pravo drvo
Burnley, okvir za slike, A2 45 cm Okvir za sliku 1275 g
29,90 € (225,28 kn) 35,90 € (270,49 kn)
-16%
Kenton, okvir za slike, pravokutni, A4, nosač, staklo
Kenton, okvir za slike, pravokutni, A4 32,7 cm Okvir za sliku 500 g
18,90 € (142,40 kn) 21,90 € (165,01 kn)
-13%
Kenton, okvir za slike, pravokutni, 70 x 50 cm, nosač, pleksiglas
Kenton, okvir za slike, 70 x 50 cm 73 cm Okvir za sliku 2120 g
39,90 € (300,63 kn) 47,90 € (360,90 kn)
-16%
Brighton, okvir za slike, staklo, 20 x 25 cm sa držačem, pravo drvo
Brighton, okvir za sliku, 20 x 25 cm 28 cm Okvir za sliku 550 g
12,90 € (97,20 kn) 18,90 € (142,40 kn)
-31%
Berwick, okvir za slike, pravokutni, fotografije DIN A4, nosač, staklo
Berwick, okvir za slike 31,7 cm Okvir za sliku 595 g
19,90 € (149,94 kn) 26,90 € (202,68 kn)
-26%
Kenton, okviri za slike, set od 3 okvira, pravokutni, 14 x 9 cm, nosač, staklo
Kenton, okviri za slike, set od 3 okvira, pravokutni, 14 x 9 cm 18 cm Okvir za sliku 590 g
18,90 € (142,40 kn) 26,90 € (202,68 kn)
-29%
Everton, okvir za slike, kvadrat, fotografije 25 x 25 cm, nosač, staklo
Everton, okvir za slike, 25 x 25 cm 33 cm Okvir za sliku 850 g
20,90 € (157,47 kn) 22,90 € (172,54 kn)
-8%
Brighton, okviri za slike, set od 3 okvira, staklo, 10 x 15 cm sa držačem, pravo drvo
Brighton, okviri za slike, set od 3 okvira 18 cm Okvir za sliku 595 g
17,90 € (134,87 kn) 31,90 € (240,35 kn)
-43%
Bristol, okvir za slike, staklo, 25 x 25 cm sa držačem, pravo drvo
Bristol, okvir za slike, 25 x 25 cm 28,4 cm Okvir za sliku 595 g
19,90 € (149,94 kn) 22,90 € (172,54 kn)
-13%
Berwick, okvir za slike, pravokutni, fotografije DIN A4, nosač, staklo
Berwick, okvir za slike 31,7 cm Okvir za sliku 595 g
18,90 € (142,40 kn) 26,90 € (202,68 kn)
-29%
Camden, okvir za slike, 23 x 23 cm i 10 x 10 cm, nosač, pravo drvo
Camden, okvir za slike, 23 x 23 cm 26 cm Okvir za sliku 600 g
20,90 € (157,47 kn) 23,90 € (180,07 kn)
-12%
Edinburgh, okvir za slike, pravokutni, A4 fotografije 28,8 x 20 cm, nosač, pravo drvo
Edinburgh, okvir za slike, pravokutni, A4, 28,8 x 20 cm 32,7 cm Okvir za sliku 500 g
17,90 € (134,87 kn) 20,90 € (157,47 kn)
-14%
Berwick, okvir za slike, pravokutni, fotografije 24,8 x 19,3 cm, nosač, staklo
Berwick, okvir za slike 27 cm Okvir za sliku 510 g
18,90 € (142,40 kn) 21,90 € (165,01 kn)
-13%
Top, okvir za slike, kvadrat, fotografije 30 x 30 cm, nosač, pravo drvo
Cannon, okvir za sliku, kvadrat, 30 x 30 cm 33 cm Okvir za sliku 850 g
25,90 € (195,14 kn)
Kenton, okvir za slike, pravokutni, 25 x 20 cm, nosač, staklo
Kenton, okvir za slike, 25 x 20 cm 28 cm Okvir za sliku 550 g
18,90 € (142,40 kn)
Berwick, okvir za slike, pravokutni, fotografije 24,8 x 19,3 cm, nosač, staklo
Berwick, okvir za slike 27 cm Okvir za sliku 510 g
17,90 € (134,87 kn) 21,90 € (165,01 kn)
-18%
Berwick, okvir za slike, pravokutni, fotografije DIN A4, nosač, staklo
Berwick, okvir za slike 31,7 cm Okvir za sliku 595 g
18,90 € (142,40 kn) 26,90 € (202,68 kn)
-29%
Camden, okvir za slike, 23 x 23 cm i 10 x 10 cm, nosač, pravo drvo
Camden, okvir za slike, 23 x 23 cm 26 cm Okvir za sliku 600 g
21,90 € (165,01 kn) 24,90 € (187,61 kn)
-12%
Finsbury, okvir za slike, pravokutni, fotografije A2, nosač, staklo
Finsbury, okvir za slike, DIN A2 62,4 cm Okvir za sliku 1270 g
22,90 € (172,54 kn) 42,90 € (323,23 kn)
-46%
Chalcot, set od 7 okvira za slike, 3 veličine, pravokutni oblik, nosač, pravo drvo
Chalcot Set od 7 okvira za slike 60 cm Okvir za sliku 2465 g
31,90 € (240,35 kn) 42,90 € (323,23 kn)
-25%
Moorgate, pravokutni okvir za slike, 1 okvir za 3 slike, 15 x 10 cm, nosač, drvo
Moorgate, okvir za slike, set 1 okvir za 3 slike, 15 × 10 cm 50 cm Okvir za sliku 630 g
23,90 € (180,07 kn)
Finsbury, okvir za slike, pravokutni, fotografije DIN A3, nosač, pleksiglas
Finsbury, okvir za slike, DIN A3 45 cm Okvir za sliku 600 g
17,90 € (134,87 kn) 25,90 € (195,14 kn)
-30%
Kenton, okvir za slike, pravokutni, 70 x 50 cm, nosač, pleksiglas
Kenton, okvir za slike, 70 x 50 cm 73 cm Okvir za sliku 2120 g
35,90 € (270,49 kn) 47,90 € (360,90 kn)
-25%
Kenton, okvir za slike, pravokutni, 40 x 30 cm, nosač, staklo
Kenton, okvir za slike, 40 x 30 cm 43 cm Okvir za sliku 660 g
19,90 € (149,94 kn) 25,90 € (195,14 kn)
-23%
Kenton, okvir za slike, pravokutni, 70 x 50 cm, nosač, pleksiglas
Kenton, okvir za slike, 70 x 50 cm 73 cm Okvir za sliku 2120 g
34,90 € (262,95 kn) 47,90 € (360,90 kn)
-27%
Berwick, okvir za slike, pravokutni, fotografije 17 x 12 cm, nosač, staklo
Berwick, okvir za slike 20 cm Okvir za sliku 255 g
18,90 € (142,40 kn) 19,90 € (149,94 kn)
-5%
Camden, okvir za slike, 23 x 23 cm i 10 x 10 cm, nosač, pravo drvo
Camden, okvir za slike, 23 x 23 cm 26 cm Okvir za sliku 600 g
24,90 € (187,61 kn)
Clapton, okvir za slike, pravokutni, fotografije DIN A4 28,7 x 20 cm, nosač, staklo
Clapton, okvir za slike, pravokutni, DIN A4, 28,7 x 20 cm 32,7 cm Okvir za sliku 500 g
17,90 € (134,87 kn) 20,90 € (157,47 kn)
-14%
Kenton, okvir za slike, pravokutni, 70 x 50 cm, nosač, pleksiglas
Kenton, okvir za slike, 70 x 50 cm 73 cm Okvir za sliku 2120 g
39,90 € (300,63 kn) 47,90 € (360,90 kn)
-16%
Edinburgh, okvir za slike, pravokutni, fotografije 30 x 40 cm, nosač, pravo drvo
Edinburgh, okvir za slike, pravokutni, 30 x 40 cm 43 cm Okvir za sliku 663 g
18,90 € (142,40 kn) 26,90 € (202,68 kn)
-29%
Lancaster, okvir za slike, pravokutni, DIN A4 fotografije, nosač, drvo
Lancaster, okvir za slike, DIN A4 32,7 cm Okvir za sliku 510 g
19,90 € (149,94 kn)
Regent, okvir za slike, pravokutni, fotografije 17 × 12 cm, nosač, staklo, rokoko
Regent okvir za slike 17 × 12 cm 23 cm Okvir za sliku 340 g
20,90 € (157,47 kn)
Regent, okvir za slike, pravokutni, A4 fotografije, montaža, staklo, rokoko
Regent okvir za slike A4 34,7 cm Okvir za sliku 800 g
21,90 € (165,01 kn) 26,90 € (202,68 kn)
-18%
Clapton, okvir za slike, pravokutni, fotografije 24,8 x 19,3 cm, nosač, staklo
Clapton, okvir za slike, pravokutni, 24,8 x 19,3 cm 28 cm Okvir za sliku 550 g
12,90 € (97,20 kn) 19,90 € (149,94 kn)
-35%
Clapton, okvir za slike, kvadrat, fotografije 24,4 x 24,4 cm, nosač, staklo
Clapton, okvir za slike, kvadrat, 24,4 x 24,4 cm 28 cm Okvir za sliku 600 g
17,90 € (134,87 kn) 18,90 € (142,40 kn)
-5%
Everton, okvir za slike, pravokutni, fotografije 14 x 9 cm, nosač, staklo
Everton, okvir za slike, 14 x 9 cm 18 cm Okvir za sliku 200 g
17,90 € (134,87 kn)
Lancaster, okvir za slike, pravokutni, DIN A4 fotografije, nosač, drvo
Lancaster, okvir za slike, DIN A4 32,7 cm Okvir za sliku 510 g
19,90 € (149,94 kn)
Regent, okvir za slike, pravokutni, A4 fotografije, montaža, staklo, rokoko
Regent okvir za slike A4 34,7 cm Okvir za sliku 800 g
20,90 € (157,47 kn) 26,90 € (202,68 kn)
-22%
Camden, okvir za slike, 23 x 23 cm i 10 x 10 cm, nosač, pravo drvo
Camden, okvir za slike, 23 x 23 cm 26 cm Okvir za sliku 600 g
21,90 € (165,01 kn) 23,90 € (180,07 kn)
-8%
Camden, okvir za slike, 23 x 23 cm i 10 x 10 cm, nosač, pravo drvo
Camden, okvir za slike, 23 x 23 cm 26 cm Okvir za sliku 600 g
19,90 € (149,94 kn) 23,90 € (180,07 kn)
-16%
Chalcot, set od 7 okvira za slike, 3 veličine, pravokutni oblik, nosač, pravo drvo
Chalcot Set od 7 okvira za slike 60 cm Okvir za sliku 2465 g
42,90 € (323,23 kn)
Moorgate, pravokutni okvir za slike, 1 okvir za 3 slike, 15 x 10 cm, nosač, drvo
Moorgate, okvir za slike, set 1 okvir za 3 slike, 15 × 10 cm 50 cm Okvir za sliku 630 g
23,90 € (180,07 kn)
Vrh stranice